Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN MÜDAHALE I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Erken müdahale hizmetleri ve işleyişi konusunda bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Erken müdahale tanimi,Erken mudahale projeleri,Erken mudahale projeleri ,Erken mudahale hizmetleri,Erken mudahale proje odev sunumu,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler,Erken mudahale amaclari,Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumu,Erken cocukluk donemi projeleri,Erken cocukluk projeleri odev sunumu,Bireysellestirilmis aile hizmet plani,Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulama,Erken mudahale basamaklari,Erken mudahale hizmet secenekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olur. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Erken müdahale detayları hakkında açıklama yapıp anlar. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Erken müdahale servis planı ve aşamalarını uygulayabilme becerilerine sahip olur. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken müdahale tanimi Ön hazırlık yok
2 Erken mudahale projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Erken mudahale projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Erken mudahale hizmetleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Erken mudahale proje odev sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Erken mudahalede dunyadaki gelismeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Erken mudahale amaclari Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Erken mudahalede dunyadaki gelismeler odev sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Erken cocukluk donemi projeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Erken cocukluk projeleri odev sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bireysellestirilmis aile hizmet plani Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Bireysellestirilmis aile hizmet plani uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Erken mudahale basamaklari Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Erken mudahale hizmet secenekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu