Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU 1+0 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT, Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel olarak hak temelli yaklaşıma sahip birey yetişmesi. Alanda çalışmaya başlayan meslek çalışanının çocuklara yönelik hak ihlali veya hak mahrumiyeti ile karşılaştığında neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması. Bununla tüm sorunlara hak temelli bir bakış açısı ile yaklaşılmasının sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel olarak hukuka yönelik bilgilendirme ve Çocuk Hukuku temel metinleri hakkında genel bilgilendirme,Hukuk ta Çocuğun Tanımı ve Genel Yaklaşım,Çocuk Haklarına ait temel ilkeler ,Çocuk Haklarına ait temel ilkeler,Anne babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı ve mevzuat ve Çocuk Hakları doğrultusunda getirilen sınırlamalar,Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından tanınan Haklar İsim Vatandaşlık ve Ana Babasınnı Bilme Hakkı Kimliğin korunması Hakkı Ana babası ile yaşama Hakkı,Düşünce Din ve Vicdan özgürlüğü,Dernek Kurma Hakkı ve Özel Yaşama Saygı Hakkı,Bilgiye erişim ve devletin Anne babaya yardım etmedeki sorumlulukları,Çocuğun Her türlü şiddetten korunma hakkı Çocuk İhmal ve İstismarı,Çocuk İhmal ve İstismarı ve Koruyucu Destekleyici tedbirler,Sağlık Hakkı ve ilgili haklar,Eğitim Hakkı,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hak kaybı durumunda başvuracağı mekanizmaları bilir 1, 3 A, C
Öğrenci karşılaştığı olaylarda çocuğun menfaatlerini korumayı bilir. 1, 3 A, C
Genel olarak karşılaştığı her olayda hak temelli bir yaklaşım gösterir. 1, 3 A, C
Çocuk istismarına yönelik vakalarda çocuğa nasıl ve kimlerden destek alması gerektiğini öğrenir. 1, 3 A, C
Her olayda çocuğun üstün yararına uygun davranış geliştirir. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak hukuka yönelik bilgilendirme ve Çocuk Hukuku temel metinleri hakkında genel bilgilendirme Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2 Hukuk ta Çocuğun Tanımı ve Genel Yaklaşım Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3 Çocuk Haklarına ait temel ilkeler Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4 Çocuk Haklarına ait temel ilkeler Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5 Anne babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı ve mevzuat ve Çocuk Hakları doğrultusunda getirilen sınırlamalar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından tanınan Haklar İsim Vatandaşlık ve Ana Babasınnı Bilme Hakkı Kimliğin korunması Hakkı Ana babası ile yaşama Hakkı Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7 Düşünce Din ve Vicdan özgürlüğü Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8 Dernek Kurma Hakkı ve Özel Yaşama Saygı Hakkı Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9 Bilgiye erişim ve devletin Anne babaya yardım etmedeki sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10 Çocuğun Her türlü şiddetten korunma hakkı Çocuk İhmal ve İstismarı Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11 Çocuk İhmal ve İstismarı ve Koruyucu Destekleyici tedbirler Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12 Sağlık Hakkı ve ilgili haklar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13 Eğitim Hakkı Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynaklar
B. M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu,ülke mevzuatında çocuğa yönelik ilgili yasalar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu