Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE DANIŞMANLIĞI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yasemin DENERİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı , öğrencilere farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış ,Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış ,Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri ,Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri ,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri ,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler ,Ailelerde stres ,Danışman- aile etkileşimi ,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık ,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık , Ara Sınav ,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan ,Vaka değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki etkisini fark eder, 1, 11, 16, 18, 2, 3 A, C
Farklı tutumların ve davranışların çocukların kişilik gelişimine nasıl etki ettiğini bilir 1, 18, 2, 3 A, C
Değişik psikolojik süreçler içindeki ailelere uygun yaklaşımlar sergileme becerilerini kazanır, Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları kavrar, Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetlerini analiz eder Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim yöntemlerine ilişkin becerileri kazanır. 1, 15, 2, 3 A, C
Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları kavrar, 1, 15, 2, 3 A, C
Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetlerini analiz eder 1, 15, 2, 3 A, C
Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim yöntemlerine ilişkin becerileri kazanır. 1, 15, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
2 Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış
3 Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
4 Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri
5 Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri
6 Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler
7 Ailelerde stres
8 Danışman- aile etkileşimi
9 Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
10 Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık
11 Ara Sınav
12 Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemler
13 Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan
14 Vaka değerlendirme
Kaynaklar
1-Fişek, G., Sükan, Z. (1993). Çocuğunuz ve Siz Türkiye?de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi, MEB Basımevi, İstanbul 2-Yavuzer, H.(1986). Ana-baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul 3-Nazlı,S.(2007)Aile Danışmanlığı.Anı Yayıncılık,Ankara 4-------(2010)Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği(Edit.Atilla Cavkaytar)Maya Akademi Yayıncılık,Ankara 5-Metin,N.(2012).Özel Gereksinimli Çocuğun Aileye Katılımı.(Edit:N.Metin) Maya Akademi Yayıncılık,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 3 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 8 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu