Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş ,İnsan Gelişiminde Yaşam Boyu Bakış Açısı ve Gelişimin Doğası ,Gelişim Kuramları ve Gelişim Araştırmaları ,Gelişimin Biyolojik Temelleri ,Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum ,Ara sınav ,Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim ,Bebeklik Döneminde Bilişsel ve Sosyo-Duygusal Gelişim ,Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim ,Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim , Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,Final sınavı hazırlık, Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişimde yaşam boyu bakış açısını tartışarak insan gelişimi ile ilgili önemli süreçleri, dönemleri, gelişim araştırmalarının doğasını ve temel gelişim kuramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
Doğum öncesi ve sonrası gelişimi ve doğum sürecini açıklar. Bebeklikte fiziksel büyüme ve gelişimi, motor gelişimi, duyu ve algı gelişimini açıklar. 1, 2, 3 A, C
Erken çocukluk dönemindeki duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini tanımlar ve aile, akran ilişkileri ve televizyonun bu gelişim üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
Orta ve geç çocukluk dönemindeki duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini tartışır ve aile, akran ve okulun gelişim üzerindeki etkilerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders tanıtımı ve giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 İnsan Gelişiminde Yaşam Boyu Bakış Açısı ve Gelişimin Doğası Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gelişim Kuramları ve Gelişim Araştırmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Gelişimin Biyolojik Temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ara sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bebeklik Döneminde Bilişsel ve Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Final sınavı hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Final sınavı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Santrock J.,W (2011). Yaşam Boyu Gelişim ? Life-Span Development/ (Çev.Ed. Yuksel, G.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu