Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL ENGEL 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Devrim TARAKCI, Öğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersi alan öğrenci için, fiziksel engelli çocukların nasıl eğitilmesi gerektiği, bu eğitimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve fiziksel engelli çocuklar ile ilgili temel bilgileri öğrenmesi, bu çocuklarda karşılaşılan problemlerin neler olduğunu öğretmek ve eğitimlerinde yapılması gerekenleri öğrenmek, amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel engeli tanımı ve nedenleri,Fiziksel engelin sınıflandırılması,Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler,Serebral palsi ve nedenleri ,Serebral palsinin tipleri,Spina bifida,Çocuk Felci ve Multiple Sklerozis,Omurilik yaralanmaları-Travmatik beyin yaralanmaları,Kas iskelet sistemi ile ilgili ortopedik yetersizlikler,Sağlıkla ilgili yetersizlikler,Fiziksel engelli çocukların genel gelişim özellikleri,Fiziksel engelli çocuklara ve ailelere yönelik gelişim destek programları,Fiziksel engelli çocuklara ve ailelere yönelik gelişim destek programları,Final sınavına hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir. 1, 2, 3 A, C
Fiziksel gelişim ve fiziksel engel türleri konusunda bilgi sahibi olur 1, 2, 3 A, C
Fiziksel gelişim alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir. 1, 2, 3 A, C
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1, 2, 3 A, C
Fiziksel gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel engeli tanımı ve nedenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
2 Fiziksel engelin sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
3 Sinir sistemi ile ilgili yetersizlikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
4 Serebral palsi ve nedenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
5 Serebral palsinin tipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
6 Spina bifida Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
7 Çocuk Felci ve Multiple Sklerozis Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
8 Omurilik yaralanmaları-Travmatik beyin yaralanmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
9 Kas iskelet sistemi ile ilgili ortopedik yetersizlikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
10 Sağlıkla ilgili yetersizlikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
11 Fiziksel engelli çocukların genel gelişim özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
12 Fiziksel engelli çocuklara ve ailelere yönelik gelişim destek programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
13 Fiziksel engelli çocuklara ve ailelere yönelik gelişim destek programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
14 Final sınavına hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
Kaynaklar
1- Kirk,S.,Gallagher, J.J.(1962) Exceptional Children,USA. 2- Heward,W.L.(1996) Exceptional Children (5th Edt.)New Jersey. 3- Hallahan, D.P., Kaufman, J.N. (2000) Evceptional Learners. Ally and Bacon USA Bryant, J. and et all 4- Movement acvitivities motor ability 5- Ataman, A. (edt.) (2004) Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 6- Diken, İ. (edt.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 3 9
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 55
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu