Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BEBEKLİKTE GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin 0-3 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerini anlayabilmeleri ve gelişimi en üst düzeyde gerçekleştirebilecek uygulamalar hazırlayabilmeleri, gelişimsel özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri, ailelere danışmanlık hizmetlerini sağlayabilmeleri, çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı,Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleri,0-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim ,0-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi,0-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimi,Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programları,Ara sınava hazırlık, genel tekrar,Vaka tartışması I,Vaka çalışması II,Vaka tartışması III,Vaka tartışması IV,Vaka tartışması V,Vaka tartışması VI,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Anne karnında fetüs gelişimini ve 0-36 aylık bebeklerin tüm gelişim alanlarını, süreçlerini bu konuyu takiben bebeklik gelişim alanlarını destekleyici belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olur. 1, 12, 3 A
Gelişim alanlarında çıkabilecek problemlere çözüm yolları üretir. 1, 12, 3 A
Çocuk gelişimi konusunda aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar. 1, 12, 3 A
Çocukla temasa geçerek gelişimi destekleyici uygulamalar yapar 1, 12, 3 A
Çocukların gelişimi, öğrenme özellikleri ve gelişim gerilikleri bilgisine sahip olur. 1, 12, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Büyüme, gelişime ve gelişimin temel ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 0-3 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 0-3 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 0-3 yaş çocuğunun sosyal-duygusal ve özbekim becerilerinin gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Yurtiçinde ve yurtdışında uygulanan gelişimsel destek programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ara sınava hazırlık, genel tekrar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Vaka tartışması I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Vaka çalışması II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Vaka tartışması III Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Vaka tartışması IV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Vaka tartışması V Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Vaka tartışması VI Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dersin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Berk,E.L.(2002).Infants and Children :Prenatal Through Middle Childhood, ALLYN and Bacon. USA. Ataman,A.(Edit)(2003). Gelişim ve öğrenme. Gündüz Eğitim ve yayıncılık.Ankara. Berger, K.S(2004). The developing person,Through the life Span, Sixth ed., Worth Publishers, USA. Bayhan,P.,Artan,İ.(2004).Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Morpa Yayın Evi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu