Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Arş.Gör. Gamze KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim profilini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Üstün yeteneğin tanımı,Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri,Üstün yeteneklilik tipleri,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynakları,Eğitim modelleri,Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeli,Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri,Ara sınav,Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımı,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın tartışılması,Staj, stajın değerlendirilmesi ,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üstün yeteneğin tanımını yapar. 1, 15, 3
Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri ve üstün yetenek türlerini bilir. 1, 15, 3
Üstün yetenekli çocukların gelişim özelliklerini bilir. 1, 15, 3
Üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde kullanılan araçları bilir. 1, 15, 3
Eğitim modellerini bilir. 1, 15, 3
Ana-babaları ve öğretmenleri üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeleri konusunda bilgilendirebilir. 1, 15, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Üstün yeteneğin tanımı İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2 Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3 Üstün yeteneklilik tipleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4 Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5 Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6 Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynakları İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7 Eğitim modelleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8 Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeli İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9 Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10 Ara sınav İlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
11 Gözlem, gözlem bilgilerinin paylaşımı İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
12 Staj, stajın tartışılması İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13 Staj, stajın tartışılması İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14 Staj, stajın değerlendirilmesi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15 Final sınavı İlgili kaynaktan sınava hazırlanmak
Kaynaklar
1-Kokot, S.(1999) Help Our Child is Gifted.Guidelines for Parent. Henkos Printers, Republic of South Africa 2-Metin,N. (1999) Üstün Yetenekli Çocuklar, Özaşama Matbaacılık, Ankara 3-Renzulli,J. (2004) Identification Of Student for Gifted and Talented Programs, Corwin Press, ABD 4-Sak,U.(2010)Üstün Zekalılar,Özellikleri,Tanılanmaları,Eğitimleri. Maya Akademi Yayınları,Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu