Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil ve konuşma bozukluklarının özelliklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması,2. Hafta Tıbbi Model,3. Hafta Psikodilbilimsel Model,4. Hafta Ses bozuklukları,5. Hafta Akıcılık bozuklukları,6. Hafta Artikülasyon Bozuklukları,7. Hafta Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Özellikleri,8. Hafta Zihinsel yetersizlik ve dil bozukluğu,9. Hafta Özgül Dil Bozukluğu,10. Hafta Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Dil Bozukluğu,11. Hafta Değerlendirme Yaklaşımları,12. Hafta Türkiye'de yaygın olarak kullanılan dil değerlendirme araçları,13. Hafta Müdahale Yaklaşımları,14. Hafta Final sınavına hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dil ve konuşma arasındaki ayrımın farkına varır 1, 10, 3 A, B
Dil ve konuşma bozukluklarını tanımlar ve sınıflandırır 1, 12 A, B
Farklı dil bozukluklarının ayırt edici özelliklerinin farkına varır 1, 3 A, B
Tıbbi ve psikodilbilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları açıklar 1, 12 A, B, C
Dil bozukluklarında temel değerlendirme yöntemlerini tanımlar 1, 12 A, B, C
Doğal dil ölçümlerini kullanır 1, 12 A, B, C
Dl ve konuşma bozukluklarına yönelik psikodilbilimsel metotları açıklar 1, 12 A, B, C
Gelişimsel dil bozukluklarını sınıflandırır ve açıklar 1, 12 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması Haftalık ders içeriklerini gözden geçirerek ders hakkında fikir sahibi olmak.
2 2. Hafta Tıbbi Model Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3 3. Hafta Psikodilbilimsel Model Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4 4. Hafta Ses bozuklukları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5 5. Hafta Akıcılık bozuklukları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6 6. Hafta Artikülasyon Bozuklukları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7 7. Hafta Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Özellikleri Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8 8. Hafta Zihinsel yetersizlik ve dil bozukluğu Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9 9. Hafta Özgül Dil Bozukluğu Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10 10. Hafta Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Dil Bozukluğu Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11 11. Hafta Değerlendirme Yaklaşımları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12 12. Hafta Türkiye'de yaygın olarak kullanılan dil değerlendirme araçları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13 13. Hafta Müdahale Yaklaşımları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
14 14. Hafta Final sınavına hazırlık Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
Kaynaklar
1. Owens,R. (1999) Language Disorders: A Functional Approach to Assessment and Intervention. 3rd Ed. Allyn and Bacon, MA. 2. Owens, R. (2001) Language Development: An Introduction. 5th Ed. Allyn and Bacon, MA. 3. Onslow, M. (1996) Behavioral Management of Stuttering. Singular Publishing, London, UK. 4. Paul, R. (1996) Language Disorders. Assessment and Evaluation: Infancy through adolescent, Mosby. 5. Turan, F., Akoğlu, G. (2011). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar ve Eğitimleri. BAYKOÇ, N. (Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap Yay.s. 335-359. 6. Turan, F.(2012). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar , Metin E.N.(Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar. Ankara. 7. Korkmaz, B. (2005). Dil ve Beyin; Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları. Yüce Yayım, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu