Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, çocukların gelişimsel özelliklerni anlamak icin gerekli degerlendirme yontemlerini icsellestirmek, değerlendirme yöntemlerini ogrenip çeşitlendirmek, eğitimsel ve gelisimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve kanit temelli bir bakış acisi kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders; Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulaması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılması,Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması,,İnformal testler, tanımı, çeşitleri,,Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasi,Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleri,Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışması,Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasi,Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleri,Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading Test,Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlari,Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirme,Alternatif Degerlendirme,grup calismasi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren 0-18 yaş çocukların eğitsel değerlendirmeleri için uygun methodlarının seçilmesi, kullanılması ve yorumlanması hakkında yeterliliğe sahip olur. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Standardize testlerin tanımını ve çeşitlerini anlar, uygular ve çıkan sonuçları yorumlar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Değerlendirme envanterleri ve çeşitlerini anlar, uygular ve kanıta dayalı sonuçları yorumlar. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1, 10, 12, 15, 2, 3, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Değerlendirme tanımı, özellikleri, çeşitleri,uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sosyometriler, tanımı ve uygulaması, grup çalışması örnek tartışılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Değerlendirme envanterleri, tanımı, uygulaması, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İnformal testler, tanımı, çeşitleri, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Beceri ve yerleştirme testleri, uygulama ornekleri, grup calismasi ornek tartisilmasi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Standardize testler, tanımı, uygulaması çeşitleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Tarama testleri ve örnekleri, rol oynama ile grup calışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Gelişimsel testler ve ornekleri, rol oynama ile grup calismasi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Zeka testleri ve hazırlık testleri ve ornekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Standardize test örnekleri: California Achievement test (CAT), IQWA Test Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT), Gates Macginitie Reading Test Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Standardize test örnekleri :Peabody Individual achievement Test (PIAT), Mc Carty ve Frostig, Gelisimsel tanilama ve destek programlari Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Alternatif Degerlendirme: Oyun temelli ve performans degerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Alternatif Degerlendirme,grup calismasi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Woods, P; Boyle, M; Hubbard, N. (1999). Multicultural Children in the Early yaers. Multilingual Matters Ltd, Toronto, Canada. Gandini, L; Hill,L; Schwall, C(eds). (2005). In the Spirit of the Studio, Laerning from the Atelier of Reggio Emilia. Teachers College Pres, NY, USA. Brewer,J:A.(1995). Early Childhood Education. ALLYN and Bacon, Boston,USA. Kessler,S; Swadener,B:B (eds).(1992). Reconceptualizing the Early Childhood Curriculum, Beginning the Dialogue. Teachers College, NY,USA. Edward,C; Gandini,L;Forman,G.(1998). The Hundred languages of Children, The Reggio Emilia Approach Advanced reflections. Ablex Publishing Corporation, Greenwich, England. Driscoll, A; Nagel, N.G. (1999). Early Childhood Education, Birth-8. Allyn and Bacon, Boston,USA. Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu