Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk gelişimi alanında güncel gelişmeleri takip etmek, bilgiye erişerek derlemek ve bireylerle paylaşmak, yorumlayabilmek
Dersin İçeriği Bu ders; Literatür tarama,Literatür Tamara,Konu belirleme,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesi,Seminer raporlarının hazırlanması,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma,Seminer raporlarının teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi kapsamındaki konular hakkında bakış açısı kazanır. 1, 10, 3 C
Meslekteki farklı uygulama alanlarını tanır. 1, 3 C
Bilimsel bilgiye erişim yollarını keşfeder, bilimsel bilgiyi derler, yorumlar. 1, 3 C
Seminer hazırlama konusunda yeterlilik kazanır. 1, 3 C
Derlediği bilimsel bilgiyi uygun şekilde kitleye aktarır. 1, 3 C
Kitleye hitap etme becerisi kazanır. 1, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Literatür tarama Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2 Literatür Tamara Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3 Konu belirleme Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4 Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5 Yapılan çalışmaların ilgili öğretim üyesi ile değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6 Seminer raporlarının hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13 Farklı grupların seminer sunumu ve tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14 Seminer raporlarının teslimi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynaklar
Çocuk gelişimi ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel literatür.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 66
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu