Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Tanıtımı,Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleri,Eğitim Yöntem ve Teknikleri,Etkinlik tipleri, uygulama teknikleri,Sınıf içi Uygulama,Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirleme,Sınıf içi uygulama,Program Değerlendirme Süreci,Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleri,Örnek durum- Grup çalışması,Örnek durum- Grup çalışması,Gelişime uygun materyal geliştirme,Sınıf içi uygulama,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim programı ilkelerini bilir. 1, 2, 3, 8 A, C
Gelişim alanlarına yönelik amaç-kazanım belirler. 1, 2, 3, 8 A, C
Amaç ve kazanımlara uygun etkinlikler planlar. 1, 2, 3, 8 A, C
Programı değerlendirme ve değerlendirme raporu yazma Konularında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 8 A, C
Program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlar. 1, 2, 3, 8 A, C
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 2, 3, 8 A, C
Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar. 1, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama ilkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Eğitim Yöntem ve Teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Etkinlik tipleri, uygulama teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Sınıf içi Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım belirleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sınıf içi uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Program Değerlendirme Süreci Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu değerlendirme yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Örnek durum- Grup çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Örnek durum- Grup çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Gelişime uygun materyal geliştirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sınıf içi uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel tekrar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
GENÇ, Şengül ve Nuray SENEMOĞLU. (2001). Okul Öncesi Eğitim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 12. MEB. (2002). Okul Öncesi Eğitim Programları. (Kreş, Anaokulu, Anasınıfı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). İstanbul: MEB Basımevi. Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. (2000). (Edit. Şefik YAŞAR.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 699 Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. (2001). (Edit. Umran TÜFEKÇİOĞLU.) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 715

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 3 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 8 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu