Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL GELİŞİM 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları fark edebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar,Kişilik gelişimiyle ilgili kuramlar,Kişilik gelişimini etkileyen faktörler,Duygusal gelişim,Duygusal gelişimde problem durumların farkedilmesi, anne-babalara öneriler,Sosyal gelişimle ilgili kuramlar,Sosyal gelişim süreci, sosyal gelişimi etkileyen faktörler,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler,Çocuklarda cinsel gelişim ve eğitim,Cinsel gelişim ve eğitimde anne-babalara öneriler / Sınıf içi Tartışması,Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV,Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV,Örnek Olay, Rol Yapma/Drama,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Sosyal-duygusal, kişilik ve cinsel gelişimle ilgili anne-baba, eğitimci ve gerekli diğer tüm kesimleri bilinçlendirmesi gerektiğini kavrar ve uygun davranışları gösterir. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur ve bu faktörlerin etkisini olumlu yöne çevirmek üzere öneriler geliştirir. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Gelişimsel gecikme durumlarını farkeder ve gecikmelere duyarlı olur. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Gecikme durumunda uygun davranışı gösterir. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Kişilik gelişiminin önemini kavrar ve çocuklukta kişilik gelişimine ilişkin doğru yönlendirme yapabilme becerisi kazanır. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Cinsel gelişim ve eğitimin gelişim açısından önemini kavrar. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Bir gelişimci bakış açısı ile tanılama yapar ve ailelere, eğitimcilere, ilgili profesyonellere öneriler verir. 1, 12, 16, 3, 5 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Kişilik gelişimiyle ilgili kuramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kişilik gelişimini etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Duygusal gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Duygusal gelişimde problem durumların farkedilmesi, anne-babalara öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sosyal gelişimle ilgili kuramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sosyal gelişim süreci, sosyal gelişimi etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Sosyal becerilerin değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuklarda cinsel gelişim ve eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Cinsel gelişim ve eğitimde anne-babalara öneriler / Sınıf içi Tartışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Örnek Olay, Rol Yapma/Drama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Bergen, Doris. (2007), Human Development, Traditional 1. and Contemporary Theories, Pearson Prentice Hill, USA. Berger, Kathleen Stassen. (2004), The Developing Person, Through the Life Span, Sith Ed., Worth Publishers, USA. Mussen, Paul Henry; Conger, John Janeway; Kagan, Jerome; Huston, Aletha Carol. (1990). Child Development and Personality, Seventh Ed., Harper Collins Publishers, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu