Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN, Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı ve giriş,Davranış problemleri,Kaygı bozuklukları ve duygudurum bozuklukları,Duygudurum bozuklukları,Antisosyal davranışlar,Karşı gelme bozukluğu,Obsesif Kompulsif Bozukluklar,Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis ,Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis,Bağımlılık,Bağımlılık,Yeme bozuklukları,Yeme bozuklukları,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 18, 3
Ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtlerini öğrenir ve uygun değerlendirme ve yönlendirmeleri yapabilecek teorik birikime sahip olacaklardır. 1, 18, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Davranış problemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kaygı bozuklukları ve duygudurum bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Duygudurum bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Antisosyal davranışlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Karşı gelme bozukluğu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Obsesif Kompulsif Bozukluklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bağımlılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bağımlılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yeme bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Yeme bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Alloy, L. B. (2005). Abnormal psychology: current perspectives. McGraw Hill, Boston. Butcher, J. N. (2004). Abnormal psychology. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu