Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim programlarının (BEP-BÖP) hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanıma,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemi,Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesi,Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirme,Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılması,Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleri,Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamaları,Özel eğitim ve ek hizmetler,I. Ara sınav,Hizmet verenler arasında koordinasyon,Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi ,Proje,Rapor yazma,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Özel gereksinimli çocukların performans düzeyini belirler. Uzun ve kısa dönemli amaçlar yazar. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Kavram ve beceri analizi yapar. Tüm hizmet planı hazırlar. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Özel eğitim ek hizmetleri hakkında bilgi verir. Özel gereksinimli çocukların gelişimlerinin kaydedilmesi hakkında bilgi verir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Özel gereksinimli çocukların gelişimlerini kaydeder. Geçişi sağlamaya yönelik plan ve uygulamaları yürütür. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Özel eğitimde ek hizmet türlerini ve her birinin özelliklerini açıklar. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Bireyselleştirilmiş geçiş planları hakkında bilgi verir. BEP?in izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi verir. 1, 12, 15, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukları tanıma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında ekip çalışmalarına yer verilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Var olan performans düzeyin belirlenmesi ve yazılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kavram ve beceri analizleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Özel eğitim ve ek hizmetler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 I. Ara sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Hizmet verenler arasında koordinasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Gelişimin gözlenmesi ve kaydedilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Proje Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Rapor yazma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Final sınavı
Kaynaklar
Downing, E.J. ve Eichinger, J. (2003).Creating learning opportunities for students with severe disabilities in inclusive classrooms. Teaching Exceptional Children, 36, 26-31. Gürsel,O. (2006) Bireyselleştirilmiş eğitim programların geliştirilmesi. Eskişehir:Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi yayınları. Özyürek, M. (2004). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı. Ankara: Kök Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu