Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN MÜDAHALE II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Erken müdahale hizmetleri ve işleyisi konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Erken müdahalede tanilama,Erken müdahalede aile merkezli uygulamalar,Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumu,Erken müdahalede dogal cevre,Erken müdahalede dahil olma,Erken müdahalede geciş,Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumu,Erken müdahalede ekip çalışması,Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolü,Erken müdahale felsefeleri,Erken müdahale gelişimsel teoriler,Proje sunumları,Proje sunumları,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Erken müdahale hizmetleri, amaçları, uygulamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A
Tanılama, aile merkezli uygulamalar, geçiş, dahil olma, işbirligi, doğal çevre, felsefi yaklaşımlar ve gelişimsel teoriler konularını anlayıp açıklar. 1, 2, 3 A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 2, 3 A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 2, 3 A
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken müdahalede tanilama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Erken müdahalede aile merkezli uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Erken mudahalede tanilama ve aile merkezli uygulamalarodev sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Erken müdahalede dogal cevre Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Erken müdahalede dahil olma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Erken müdahalede geciş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Erken müdahalede gecis ve dahil olma odev sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Erken müdahalede ekip çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Erken müdahalede çocuk gelişimcinin rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Erken müdahale felsefeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Erken müdahale gelişimsel teoriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Proje sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Proje sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Allen, S. F. (2007). Parents? Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281. Bahr, M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006). Creative Problem Solving for General Education Intervention Teams. Remedial and Special Education, 27(1), 27-41. Chai, A. Y., Zhang, C., & Bisberg, M. (2006). Rethinking Natural Environment Practice: Implications from Examining Various Interpretations and Approaches. Early Childhood Education Journal, 34( 3), December, 203-208. Dunst, C.J., Trivette, C. M., Hamby, D. W., & Bruder, M. B. (2006). Influences of Contrasting Natural Learning Environment Experiences on Child, Parent and Family Well-Being. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 18(3), 235-250.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 3 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 8 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu