Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Sami ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi,Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları,Sosyolojide Yöntem,Sosyolojide Postmodern Tartışmalar,Sosyalizasyon,Toplumsal Gruplar,Toplumsal Statü ve Roller,Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam,Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik,Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet,Ara sınav ,Küreselleşme ve Toplumsal Değişme ,Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları,Medya ve toplum,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir. 1, 3
Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar. 1, 3
Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar. 1, 3
Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar. 1, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2 Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3 Sosyolojide Yöntem İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4 Sosyolojide Postmodern Tartışmalar İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5 Sosyalizasyon İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6 Toplumsal Gruplar İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7 Toplumsal Statü ve Roller İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8 Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9 Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
11 Ara sınav
12 Küreselleşme ve Toplumsal Değişme İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13 Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14 Medya ve toplum İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15 Genel Sınav
Kaynaklar
Giddens, A. (2008) Sosyoloji, Yayıma Hazırlayan Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul. Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür), Ankara: De Ki Yayınları. Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu