Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK EDEBİYATI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere çocuk kitabının içerik, resimleme ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesini ve iyi bir kitabın önemini örneklerle sunarak tartışılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin çocuk kitabının türleri, özellikleri ile öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olmaları beklenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk edebiyatı,Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi,Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesi,Çocuk ve kitap etkileşimi,Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim),Okulöncesi çocuk kitaplarının türleri,Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler,Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler),Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar),Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler,Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma,Finale Hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk edebiyatı ve türleri hakkında bilgi edinir. 1, 14, 3 A, C
Yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun kitap seçimi yapar. 1, 14, 3 A, C
Öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanır. 1, 14, 3 A, C
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1, 14, 3 A, C
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1, 14, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk edebiyatı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Okulöncesi dönem çocuk kitaplarının tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocuk ve kitap etkileşimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Bilişsel gelişim-Dil gelişimi) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuğun gelişiminde kitapların yeri ve kitap seçimi (Kişilik gelişimi-Toplumsal gelişim) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okulöncesi çocuk kitaplarının türleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Okulöncesi çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk edebiyatı türleri (masallar, hikaye ve romanlar, şiirler) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuk edebiyatı türleri (biyografi, doğa ve fen olaylarını anlatan kitaplar, çizgi romanlar) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken temel ilkeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Finale Hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Şirin, M., (1998). Çocuk Edebiyatı. Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Nodelman, P., Reimer, M. (2003). The Pleasure of Children?s Literature, Allyn&Bacon. Güleç,H.,Geçgel,H.(2006). Çocuk Edebiyatı. Kök Yayıncılık, Ankara. Sever, S. (2010).Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayıncılık, İzmir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu