Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUNUM TEKNİKLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Siyaset Bilimi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda ulaşıp derledikleri bilgiyi anlatım amacına uygun olarak sözlü ve/veya yazılı sunmaları ve/veya rapor olarak hazırlamaları, topluluk önünde etkin şekilde sunma becerisi geliştirmeleri, yazışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri Eğitimi,2.Sunumun Planlanması ve Sunuma Hazırlık,3.Etkili İletişim,4.Beden Dili,5.Görsel-İşitsel Araçlar,6.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve Sunumu,7.Rapor / Ödev Hazırlanması ve Sunumu,8.CV yazma,9.Zaman Yönetimi,10.İnteraktif Sunum Teknikleri,11.Nöro-linguistik Programlama (NLP),12. Müzakere yöntemleri ,13.İş Görüşmeleri,14.Bireysel veya Grup Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Etkili bir sunumun önemini, temel ilkelerini ve aşamalarını tanır. 1, 2, 3 A, C
2. Sunum hazırlamada güncel teknik ve uygulamaları (powerpoint vd.) kullanır. 1, 2, 3 A, C
3. Farklı amaçlara uygun sunum, döküman (CV, anlaşma vd.) tasarlar. 1, 2, 3 A, C
4. İletişimi tanımlar, etkili iletişimin ilkelerini ve önemini açıklar. 1, 2, 3 A, C
5. Beden dili, ve uygun iletişim ile etkin sunum uygulamaları gerçekleştirecektir. 1, 2, 3 A, C
6. Görsel ve işitsel araçları tanır ve etkili olarak kullanır. 1, 2, 3 A, C
7. Paydaş ve kurumlarla görüşmeler ve müzakereler yapar. 1, 2, 3 A, C
8. Müzakere Tekniklerini öğrenir ve kullanır. 1, 3, 4
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri Eğitimi Ders notlarının okunması
2 2.Sunumun Planlanması ve Sunuma Hazırlık Ders notlarının okunması
3 3.Etkili İletişim Ders notlarının okunması
4 4.Beden Dili Ders notlarının okunması
5 5.Görsel-İşitsel Araçlar Ders notlarının okunması
6 6.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve Sunumu Ders notlarının okunması
7 7.Rapor / Ödev Hazırlanması ve Sunumu Ders notlarının okunması
8 8.CV yazma Ders notlarının okunması
9 9.Zaman Yönetimi Ders notlarının okunması
10 10.İnteraktif Sunum Teknikleri Ders notlarının okunması
11 11.Nöro-linguistik Programlama (NLP) Ders notlarının okunması
12 12. Müzakere yöntemleri Ders notlarının okunması
13 13.İş Görüşmeleri Ders notlarının okunması
14 14.Bireysel veya Grup Sunumları Sunum hazırlanması ve prova
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery by Garr Reynolds. The Visual Display of Quantitative Information, by Edward R. Tufte

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu