Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE MEDYA 1+0 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Basic concepts about media,Medyanın fonksiyonları,Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık,Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı,Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması,Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları,Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV,Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi,Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma,Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama,Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuğun medyada temsilini kavrayabilir ve medyanın çocuk üzerindeki etkilerini yorumlayabilir. 1, 16, 3 A, C
Medya ile ilgili genel kavramları tanır. 1, 16, 3 A, C
Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varır. 1, 16, 3 A, C
Çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirebilir. 1, 16, 3 A, C
Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanacaktır. 1, 16, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Basic concepts about media Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Medyanın fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık Preparation of the related subject from the recommended sources
4 Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Konu ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı literatürü inceleme, tartışma, yorumlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
2. Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara. İçin Akçalı, Selda (Ed). (2009), Çocuk ve Medya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lemish, Dafna. (2007), Children and Television, Blackwell Publishing, Singapore. Schneider, Cy.(1987), Children's Television, NTC Business Books, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu