Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİMSEL DEĞER., TANILAMA VE İZLEME II 1+3 2,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 0-6 yaş dönemi çocuklara yönelik geliştirilmiş gelişim değerlendirme araçları, gelişim değerlendirme stratejileri, gelişim değerlendirme raporu yazımı, alan uygulaması.
Dersin İçeriği Bu ders; Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması,3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb),3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Okul öncesi dönemine (0-6yaş ) yönelik gelişim değerlendirme araçlarını tanır ve uygular. 1, 3 C, F
Çocuğun takvim yaşına ve gelişimsel durumuna uygun olan değerlendirme aracını seçer ve uygular. 1, 3 C, F
Kullandığı değerlendirme aracından edindiği bilgi doğrultusunda gelişim alanlarını destekleyici öneri verir. 1, 3 C, F
Gelişim değerlendirme raporu düzenler. 1, 3 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6 Okul öncesi dönem (0-3 yaş) çocukları için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7 3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8 3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9 3-6 yaş dönemi için gelişim değerlendirme araçlarının tanıtımı ve uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10 3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11 3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12 3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13 3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14 3-6 yaş dönemi için gelişim araçlarını alanda uygulama (hastane, aile sağlığı merkezi vb) Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynaklar
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 81
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu