Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM KURAMLARI 1+0 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk gelişimi alanında üretilen kuramlar ve kuramcıları hakkında bilgi kazandırmak, kuramların meslek hayatında kullanımı hakkında pratik sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişim kuramlarının işlevleri,Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,PASS teorisi, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri.,Ahlak gelişim kuramı,Teoriler doğrultusunda vaka çalışması.,Teoriler doğrultusunda vaka çalışması. ,Teoriler doğrultusunda vaka çalışması. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1, 2, 3 A, C
Psikanalitik kuram, psikososyal kuram, sosyal öğrenme kuramı, ekolojik sistemler kuramı, sosyo-kültürel kuram, bilişsel gelişim kuramı, PASS teorisi hakkında bilgi sahibi olur. Kuramların geliştirdiği değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim kuramlarının işlevleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
2 Psikoseksüel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
3 Psikososyal kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
4 Sosyal öğrenme kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
5 Bilişsel gelişim kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
6 Sosyo-kültürel kuram, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
7 Ekolojik sistemler kuramı, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
8 PASS teorisi, kuramın değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
9 Bilişsel öğrenme kuramı, değerlendirme araçları ve müdahale yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
10 Ahlak gelişim kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır.
11 Teoriler doğrultusunda vaka çalışması. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
12 Teoriler doğrultusunda vaka çalışması. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
14 Teoriler doğrultusunda vaka çalışması. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
Kaynaklar
Gelişim Psikolojisi Kuramları, Patricia H. Miller.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 3 9
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 55
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu