Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ZİHİNSEL ENGEL 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere zihinsel engelli çocukları ayırtetme, hangi tipte olduğunu anlama, gelişimsel tanılama yaparak destek gereksinimlerini belirleyebilme ve ailelerine- öğretmenlerine gelişimsel danışmanlık yapabilme becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Akışı ve genel giriş.,Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi,Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar.,Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı.,Zihinsel Engelin Etiyolojisi,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - I,Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - II,Zihinsel Engelin değerlendirilmesi.,Zihinsel Engelli bireylerin eğitimi,Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitim,Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama.,Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- I,Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ıı,Aile katılımı ve işbirliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zihinsel engellin belirtilerini ve nedenlerini fark eder. 1, 18, 3
Çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel engel tiplerini tanır. 1, 18, 3
Zihinsel engelin bu çocukların gelişimlerini nasıl etkilediğini bilir. 1, 18, 3
Eğitim amaçları, ilkeleri, yöntem ve tekniklerini kavrar. 1, 18, 3
Zihinsel engelli çocuğun gereksinimlerini analiz eder. 1, 18, 3
Çocuğun ailesi ve öğretmeninin danışma gereksinimlerini değerlendirirler. 1, 18, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Akışı ve genel giriş. -
2 Dünyada ve Türkiye'de Zihinsel Engelin Tarihçesi Sucuoğlu'nun kitabının ilk bölümü okunacak.
3 Zeka gelişimi, zihinsel engelin tanımı ve temel kavramlar. MEB yanının ilk bölümü okunacak.
4 Zihnsel engelin sınıflandırılması, tanılanması ve yaygınlığı. Sucuoğlu, 2. bölüm okunacak.
5 Zihinsel Engelin Etiyolojisi Sucuoğlu 3. bölüm okunacak.
6 Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - I Sucuoğlu 4. bölüm okunacak.
7 Zihinsel Engelli bireylerin özellikleri - II Sucuoğlu 4. bölüm okunacak.
8 Zihinsel Engelin değerlendirilmesi. Sucuoğlu, 5. bölüm okunacak.
9 Zihinsel Engelli bireylerin eğitimi Sucuoğlu 6. bölüm okunacak.
10 Zihinsel Engelli bireylere yönelik sistematik eğitim Sucuoğlu 7. bölüm okunacak.
11 Zihinsel Engelli bireyler için uygun etkinlikler, araç-gereç ve etkinlik planlama. MEB 2. ve 3. bölümler okunacak.
12 Zihinsel engelli bireylerin geçişleri- I Sucuoğlu 8. bölüm okunacak.
13 Zihinsel Engelli Bireylerin Geçişleri - ıı Sucuoğlu 8. bölüm okunacak.
14 Aile katılımı ve işbirliği Sucuoğlu 9. bölüm okunacak.
Kaynaklar
Sucuoğlu, B. (2015, Ed.). Zihin Engelliler ve Eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık. MEB(2007). Çocuk Gelişimi ve Zihinsel Engelliler. Ankara: MEB Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 3 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu