Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE SUÇ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencinin, ülkemiz çocuk adalet sisteminin işleyişi, adalet sistemi içindeki suça sürüklenmiş, mağdur tanık ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sistemin işleyişi ve kurumlar arası ve multidisipliner çalışma esaslarını bilmesi ve mesleki rol ve sorumluluklarını bilmesi ve adalet sisteminde çocuk gelişimci olarak rol ve sorumluluklarını tanımlama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Tanıtımı,Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin Özellikleri,Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler ,Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal Mevzuat,Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyiş,Suç Teorileri ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ,Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları ,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları ,Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları ,Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar ,Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar ,Proje sunumu ,Proje Sunumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk adalet sistemi hakkında uluslar arası ve ulusal mevzuatı bilir. 1, 2, 3 D
Çocuk adalet sistemindeki kurumlar ve mesleklerin rol ve sorumluluklarını bilir. 1, 2, 3 D
Suç teorilerinden; psikolojik suç teorileri, öğrenilen davranış olarak suç teorileri, sosyal düzensizlik ve ekolojik suç teorilerini bilir. 1, 2, 3 D
Suça sürüklenen çocukların suç işleme nedenleri ve gelişim sürecindeki sorunları tanımlar. 1, 2, 3 D
Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili multidisipliner çalışma esaslarını tanımlar. 1, 2, 3 D
Suç mağduru çocuklara yönelik destek sistemlerini bilecek, çocuk gelişimci olarak mesleki rolünü bilir. 1, 2, 3 D
Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili adli sistemin işleyişini tanımlar. 1, 2, 3 D
Çocuk adalet sistemindeki esas ve destekleyici kurumlarda çocuk gelişimcinin mesleki rol ve sorumluluklarını tanımlar. 1, 2, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Adalet sistemi ve Çocuk Adalet Sisteminin Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Diğer Sözleşmeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocuk Koruma Kanunu ve Ulusal Mevzuat Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Türk Çocuk Adalet Sistemi Kurumlar, Meslekler ve İşleyiş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Suç Teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Suça Sürüklenmiş Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Tedbir Kararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Suça sürüklenmiş çocuklarla multidisipliner çalışma esasları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Mağdur, Tanık ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Destek Sistemleri, Mesleki Rol ve Sorumluluklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Proje sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
- Balo,YS. (2005). Çocuk Ceza Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara - Dolu,O. (2011).Suç Teorileri, Seçkin Yayınları, Ankara - Topaloğlu,M. (2010).Türk Hukukunda Çocuklar Özgü Güvenlik Tedbirleri, Legal Yayınları, İstanbul. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Tanımlar 1,Seçkin Yayınları, Ankara. - Polat, O.(2007). Çocuk İstismarı Önleme ve Rehabilitasyon 2,Seçkin Yayınları, Ankara. - Dönmezer,S.(2005) Çocuklar suç ? Ceza, seçkin Yayınları, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu