Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOLOJİYE GİRİŞ2+022
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Emre BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı psikoloji biliminin temel konuları hakkında giriş düzeyinde bilgi vermektir. Hem mikro düzeyde sinir sistemi süreçleri hem de makro düzeyde sosyal-kültürel etkiler çerçevesinde psikolojinin temel kavramlarını tanıtmak, insan davranışı konusunda içgörü kazandırmak amacıyla bilim dalı olarak psikolojinin amaçları, kalıtım çevre ilişkisi, insan davranışının nörobiyolojik temelleri, psikolojik gelişim, öğrenme, bilinç ve normal dışı davranışa ilişkin kriterler işlenen konular arasındadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikoloji nedir?
a. Psikoloji tarihi
b. Psikoloji ekolleri,Davranışın evrimsel ve biyolojik temelleri,Öğrenme,Bilinç ve farkındalık,Duygular ve işlevleri,Kişilik ve kişiliğin değerlendirilmesi,Motivasyon,Genel psikopatoloji-I
a. Duygudurum bozuklukları
b. Kaygı bozuklukları
c. Obsesif kompulsif bozukluklar ,Genel Psikopatoloji-II
a. Somatoform bozukluklar
b. Dürtü kontol bozuklukları
c. Kişilik bozuklukları ,Yeme bozuklukları-I
a. Anoreksiya Nervoza
b. Bulimiya Nervoza
c. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu ,Diğer yeme bozuklukları ve olgular,Yeme bozukluklarına yönelik tedavi stratejileri,Psikolojik bozuklukların tedavisi/terapiler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Psikoloji tarihindeki önemli konuları tanımlar. 1, 10, 12, 2
2. Psikoloji biliminin çalışma alanlarını tanımlar.1, 10, 12, 2
3. Davranışın ortaya çıkışında tanımlanan evrimsel süreçleri tanımlar.1, 10, 12, 2
4. Duygu davranış oluşumundaki fizyolojik mekanizma hakkında bilgi verir.1, 10, 12, 2
5. Psikoloji alanında farklı görüşlere göre öğrenmenin ele alınışını açıklar.1, 10, 12, 2
6. Öğrenme ile davranış şekillendirme hakkında bilgi verir.1, 10, 12, 2
7. Bilincin katmanları ve farkındalık hakkında bilgi verir.1, 10, 12, 2
8. Farklı psikoloji ekollerinin kişiliği nasıl tanımladığını bilir.1, 10, 12, 2
9. Motivasyon süreçlerini bilir. 1, 10, 12, 2
10. Normal olmayan davranış kriterlerini tanımlar.1, 10, 12, 2
11. Bazı ruhsal bozuklukların belirti ve görünümlerini DSM-V’de yer alan şekliyle bilir.1, 10, 12, 2
12. Psikolojik bozuklukların tedavisinde öncü akımların bakış açılarını tartışır.1, 10, 12, 2
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikoloji nedir?
a. Psikoloji tarihi
b. Psikoloji ekolleri
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Davranışın evrimsel ve biyolojik temelleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3ÖğrenmeKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bilinç ve farkındalıkKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Duygular ve işlevleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Kişilik ve kişiliğin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7MotivasyonKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Genel psikopatoloji-I
a. Duygudurum bozuklukları
b. Kaygı bozuklukları
c. Obsesif kompulsif bozukluklar
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Genel Psikopatoloji-II
a. Somatoform bozukluklar
b. Dürtü kontol bozuklukları
c. Kişilik bozuklukları
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Yeme bozuklukları-I
a. Anoreksiya Nervoza
b. Bulimiya Nervoza
c. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu
Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Diğer yeme bozuklukları ve olgularKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Yeme bozukluklarına yönelik tedavi stratejileriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Psikolojik bozuklukların tedavisi/terapilerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
1. Kalat, J. (2010-9th ed.). Introduction to Psychology. Australia: Wadsworth. 2. Plotnik, Rod, Psikolojiye Giriş,Kaknüs Yayınlşarı, İstanbul,2009. 3. Hilgard, E.R.,Atkinson, R.C., Psikolojiye Giriş,Arkadaş Yayınları,1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu