Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM BESLENMESİ2+024
Ders Programı Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neda SALEKİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri beslenme durumunu saptama yöntemleri, toplumda beslenme ile ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplum sağlığı ve beslenmesinin tanımı ve içeriği,Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri,Toplum beslenmesini etkileyen faktörler,Sağlık istatistikleri, mortalite ve morbidite hızları,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-1,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-2,Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-3,Özel gruplarda beslenme sorunları ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları,Beslenme durumunu saptama yöntemleri,Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri,Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler,Biyomarkerlar: Hematolojik ve biyofizik yöntemler,Besin tüketim, beslenme ve sağlık araştırmaları,Ödevlerin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplum sağlığı ve beslenmesinin kapsamı, temelleri, özellikleri ve önemi konusunda bilgi edinme ve yorumlayabilme1A
2. Toplumun beslenme durumunun saptanması konusunda bilgi edinme ve değerlendirebilme1, 2, 3, 4A
3. Risk gruplarında beslenme kaynaklı sorunlarının değerlendirilip, çözüm yollarının bulunması1, 10, 12, 2, 3A, C
4. Risk gruplarında karşılaşılan beslenmeyle ilgili sorunlar için toplum bazında geliştirilen plan ve politikaların değerlendirilmesi3
5. Beslenme plan ve politikalarının uygulanmasında ekip çalışmaları geliştirir.1, 10, 12, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplum sağlığı ve beslenmesinin tanımı ve içeriğiÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
2Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleriÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
3Toplum beslenmesini etkileyen faktörlerÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
4Sağlık istatistikleri, mortalite ve morbidite hızlarıÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
5Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-1Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
6Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-2Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
7Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikaları-3Önerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
8Özel gruplarda beslenme sorunları ve geliştirilen sağlık programları/planları/politikalarıÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
9Beslenme durumunu saptama yöntemleriÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
10Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileriÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
11Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemlerÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
12Biyomarkerlar: Hematolojik ve biyofizik yöntemlerÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
13Besin tüketim, beslenme ve sağlık araştırmalarıÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
14Ödevlerin değerlendirilmesiÖnerilen kaynaktan ilgili bölüme hazırlanılması.
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları
1. Edelstein S, Nutrition in Public Health, 4th edition, 2017. 2. Temple J.N, Steyn N. Community Nutrition, UBC Press 2016. 3. Hughes R., Margetts B.M., Practical Public Health Nutrition, Wiley Blackwell, 2012 4. Judith L. Buttriss, Ailsa A. Welch, John M. Kearney , Susan A. Lanham-New. Public Health Nutrition, 2nd Edition. 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu