Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME MUHASEBESİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine çalıştıkları işletmeler yada sahibi oldukları işletmelerde kullanabilecekleri düzeyde genel muhasebe bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Muhasebenin tanımı, kavramları ve ilkeleri ,Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi ,Aktif ve pasif hesapların işleyişi ,Finansal varlıklar, dönen varlıkların işleyişi ,Duran varlıkların işleyişi ,Yabancı kaynakların kapsamları ve öz sermaye hesaplarının işleyişi ,Gelir hesapları ve işleyişi,Gider hesapları ve işleyişi,Temel mali tablolarının düzenlenmesi - gelir tablosu,Temel mali tabloların düzenlenmesi, bilanço ve diğer mali tablolar ,Maliyet hesaplarının işleyişi, beslenme ve diyetetikte maliyetlerin oluşması ,Dönem sonu envanter işlemleri ,Muhasebe dönem sonu kapanış işlemleri kar zararın hesaplanması ,İşletmenin finansal olaylarının değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Muhasebe ile ilgili teorik ve pratik yapılması gereken her türlü bilgi belge ve kanunları öğrenir.
Dönem sonu işlemleri mali tabloların hazırlanması, belge,e-bildirge ve e-beyannamelerin hazırlanmasını ve verilmesini öğrenir.
Kanunlar çerçevesinde doğru değerlemelerin yapılmasını önerip ya da kontrol edip yasal yollarla daha çok kar ya da daha az kar çıkmasını sağlayabilir düzeyde muhasebe bilgisine sahip olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, kavramları ve ilkeleri
2 Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi
3 Aktif ve pasif hesapların işleyişi
4 Finansal varlıklar, dönen varlıkların işleyişi
5 Duran varlıkların işleyişi
6 Yabancı kaynakların kapsamları ve öz sermaye hesaplarının işleyişi
7 Gelir hesapları ve işleyişi
8 Gider hesapları ve işleyişi
9 Temel mali tablolarının düzenlenmesi - gelir tablosu
10 Temel mali tabloların düzenlenmesi, bilanço ve diğer mali tablolar
11 Maliyet hesaplarının işleyişi, beslenme ve diyetetikte maliyetlerin oluşması
12 Dönem sonu envanter işlemleri
13 Muhasebe dönem sonu kapanış işlemleri kar zararın hesaplanması
14 İşletmenin finansal olaylarının değerlendirilmesi
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu