Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALTERNATİF DİYETLER 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında çeşitli hastalıkların standart diyet tedavisinin haricinde alternatif diyet yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gastrointestinal sistem hastalıklarında alternatif diyetler , Gastrointestinal sistem hastalıklarında alternatif diyetler ,Otoimmün hastalıkların alternatif diyetleri ,Otoimmün hastalıkların alternatif diyetleri,Nörolojik hastalıkların alternatif diyetleri,Nörolojik hastalıkların alternatif diyetleri ,Kardiyovasküler hastalıkların alternatif diyetleri ,Kardiyovasküler hastalıkların alternatif diyetleri,Obezite ve ağırlık yönteminin alternatif diyetleri ,Obezite ve ağırlık yönteminin alternatif diyetleri ,Kanserde alternatif diyetler , Kanserde alternatif diyetler ,Teröpatik açlık diyetleri ,Teröpatik açlık diyetleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çeşitli hastalıkların beslenme tedavisinde alternatif beslenme yaklaşımlarına yönelik bilgi edinir.
Alternatif diyet yaklaşımlarının hastalıklarla ilişkisini ve içeriğini öğrenir.
Alternatif diyetlerin yaş gruplarına ve özel durumlara göre uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirmesini yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gastrointestinal sistem hastalıklarında alternatif diyetler
2 Gastrointestinal sistem hastalıklarında alternatif diyetler
3 Otoimmün hastalıkların alternatif diyetleri
4 Otoimmün hastalıkların alternatif diyetleri
5 Nörolojik hastalıkların alternatif diyetleri
6 Nörolojik hastalıkların alternatif diyetleri
7 Kardiyovasküler hastalıkların alternatif diyetleri
8 Kardiyovasküler hastalıkların alternatif diyetleri
9 Obezite ve ağırlık yönteminin alternatif diyetleri
10 Obezite ve ağırlık yönteminin alternatif diyetleri
11 Kanserde alternatif diyetler
12 Kanserde alternatif diyetler
13 Teröpatik açlık diyetleri
14 Teröpatik açlık diyetleri
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu