Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, beslenme ve diyet alanında verilen eğitim, meslek yasa ve yönetmelikleri, çalışma alanları ve etik kuralları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Diyetisyenlik mesleğinin tanımlanması ,Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik eğitiminin yorumlanması ,Dünyada Beslenme ve Diyetetik eğitiminin yorumlanması, Meslek kuruluşları ve diğer meslek birliklerinin ifade edilmesi ,Beslenme ve diyetetik biliminin gelişmesinin değerlendirilmesi,Beslenme ve Diyetetik alanındaki ilk uygulamaların incelenmesi ,Beslenme ve diyetetik ile ilgili çalışma yapılabilecek alanların belirlenmesi ,Ülkemizde diyetisyenliğin gelişmesinin yorumlanması ,Mesleki etiğin tanımlanabilmesi ,Deontoloji kavramının tanımlanabilmesi ,Meslek etiği kavramının öneminin değerlendirilmesi ,Diyetisyenlik mesleği etik ilkelerinin ifade edilmesi ,Diyetisyenlik mesleği etik ilkelerinin uygulanması ,Uygulamada karşılaşılan etik sorun örneklerinin incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünyada ve Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik alanında verilen eğitimi değerlendirebilir.
Beslenme ve Diyetetik ile ilgili yasa ve yönetmelikleri yorumlayabilir.
Beslenme ve Diyetetik ile ilgili ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarını örnekleyebilir.
Diyetisyenin çalışma alanlarını ve etik kuralları değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diyetisyenlik mesleğinin tanımlanması
2 Türkiye'de Beslenme ve Diyetetik eğitiminin yorumlanması
3 Dünyada Beslenme ve Diyetetik eğitiminin yorumlanması
4 Meslek kuruluşları ve diğer meslek birliklerinin ifade edilmesi
5 Beslenme ve diyetetik biliminin gelişmesinin değerlendirilmesi
6 Beslenme ve Diyetetik alanındaki ilk uygulamaların incelenmesi
7 Beslenme ve diyetetik ile ilgili çalışma yapılabilecek alanların belirlenmesi
8 Ülkemizde diyetisyenliğin gelişmesinin yorumlanması
9 Mesleki etiğin tanımlanabilmesi
10 Deontoloji kavramının tanımlanabilmesi
11 Meslek etiği kavramının öneminin değerlendirilmesi
12 Diyetisyenlik mesleği etik ilkelerinin ifade edilmesi
13 Diyetisyenlik mesleği etik ilkelerinin uygulanması
14 Uygulamada karşılaşılan etik sorun örneklerinin incelenmesi
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu