Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL DURUMLARDA BESLENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, özel durumlarda karşılaşılan beslenme sorunlarının ve beslenme bozukluklarının incelenmesi, besin ve besin ögeleri gereksinimlerinin belirlenmesi, beslenme tedavisinin oluşturulması ve özel durumlarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşçilerde beslenme sorunları ve yönetimi , İşçilerde enerji ve besin ögeleri gereksinimleri ,Sporcularda enerji, besin ögeleri ve sıvı gereksinimi,Antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ile besin destekleri kullanımı ,Vejetaryen diyetler ve beslenme yönünden değerlendirilmesi ,Afet durumlarında beslenme ve beslenme sorunları ,Acil yardım ve afet durumlarında enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri ,Yaşlılarda sıklıkla görülen beslenme sorunları ,Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinimleri ,Engelli bireylerde görülen beslenme bozuklukları ve sorunları ,Engelli bireylerin besin ve besin ögeleri gereksinimi ,Okul öncesi, okul dönemi çocuklarda ve adölesanlarda beslenme sorunları ,Öğrenci proje sunumları,Öğrenci proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özel durumlarda beslenme sorunlarını öğrenir.
Özel durumlarda enerji ve besin ögeleri gereksinimini öğrenir.
Özel durumlarda beslenme tedavisini planlar.
Özel durumlarda sağlığın korunması ve geliştirmesine yönelik bilgi ve beceri edinir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşçilerde beslenme sorunları ve yönetimi
2 İşçilerde enerji ve besin ögeleri gereksinimleri
3 Sporcularda enerji, besin ögeleri ve sıvı gereksinimi
4 Antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ile besin destekleri kullanımı
5 Vejetaryen diyetler ve beslenme yönünden değerlendirilmesi
6 Afet durumlarında beslenme ve beslenme sorunları
7 Acil yardım ve afet durumlarında enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri
8 Yaşlılarda sıklıkla görülen beslenme sorunları
9 Yaşlılarda besin ve besin ögesi gereksinimleri
10 Engelli bireylerde görülen beslenme bozuklukları ve sorunları
11 Engelli bireylerin besin ve besin ögeleri gereksinimi
12 Okul öncesi, okul dönemi çocuklarda ve adölesanlarda beslenme sorunları
13 Öğrenci proje sunumları
14 Öğrenci proje sunumları
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu