Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KRONİK HASTALIKLARIN PATOFİZYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bazı hastalıkların kategorilerini ve terminolojilerini öğrenebilme, hastalık ya da bozuklukların moleküler mekanizmalarını açıklayabilmek, hastalık tanısında yararlı olabilecek parametreleri seçebilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Enerji dengesi ve vücut ağırlığı; obezite, yeme bozukluklarının patofizyolojisi ,Hematolojik sistem hastalıklarının patofizyolojisi ,Kas - iskelet sistemi hastalıklarının patofizyolojisi ,Kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi,Kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi,Metabolik hastalıkların patofizyolojisi ,Endokrin sistem hastalıklarının patofizyolojisi , Endokrin pankreas hastalıklarının patofizyolojisi ,Gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi ,Gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi,Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarının patofizyolojisi ,Onkolojik hastalıkların patofizyolojisi ,Metabolik stres hastalıklarının patofizyolojisi ,Enfeksiyon hastalıklarının patofizyolojisi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bazı hastalıkların kategorilerini ve terminolojilerini öğrenir.
Hastalık ya da bozuklukların moleküler mekanizmalarını açıklayabilir.
Hastalık tanısında yararlı olabilecek parametreleri seçebilir.
Test sonuçlarını yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Enerji dengesi ve vücut ağırlığı; obezite, yeme bozukluklarının patofizyolojisi
2 Hematolojik sistem hastalıklarının patofizyolojisi
3 Kas - iskelet sistemi hastalıklarının patofizyolojisi
4 Kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi
5 Kardiyovasküler sistem hastalıklarının patofizyolojisi
6 Metabolik hastalıkların patofizyolojisi
7 Endokrin sistem hastalıklarının patofizyolojisi
8 Endokrin pankreas hastalıklarının patofizyolojisi
9 Gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi
10 Gastrointestinal sistem hastalıklarının patofizyolojisi
11 Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarının patofizyolojisi
12 Onkolojik hastalıkların patofizyolojisi
13 Metabolik stres hastalıklarının patofizyolojisi
14 Enfeksiyon hastalıklarının patofizyolojisi
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu