Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EATOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eatoloji dersinin amacı; yeme bilimini yeme öncesi, sırasında ve sonrası olmak üzere incelemek ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Eatoloji ile ilgili genel kavramlar,Gıda sistemleri ,Ekoloji ve besin ilişkisi ,Beslenmenin karbon ve su ayak izi; karbon ayak izi düşük diyet planlaması ,Gıda egemenliği ,Fonksiyonel ve geleneksel besinler ,Geleceğin alternatif besinleri ve laboratuvar üretimi (yapay) besinler ,Yeme işlevinin metabolik süreçleri ,Yetersiz beslenmeye neden olan faktörler ve insan yaşam kalitesi üzerine etkileri ,Aşırı beslenmeye (obeziteye) neden olan faktörler ve insan yaşam kalitesi üzerine etkileri ,Gıda israfı ve atıkları, Endüstrileşme sürecinin gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme üzerine etkileri , Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ,Ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yeme bilimini bir bütün olarak değerlendirebileceklerdir.?
Üretimden tabağa tüm gıda süreçlerini değerlendirebileceklerdir.?
Sağlıklı gıda ve dengeli-yeterli beslenme ilişkisini sürdürülebilirlik açısından değerlendirebileceklerdir.?
Dünyada ve ülkemizde gıda ve beslenme sorunlarını değerlendirip çözüm önerilerini tartışabileceklerdir.?
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eatoloji ile ilgili genel kavramlar
2 Gıda sistemleri
3 Ekoloji ve besin ilişkisi
4 Beslenmenin karbon ve su ayak izi; karbon ayak izi düşük diyet planlaması
5 Gıda egemenliği
6 Fonksiyonel ve geleneksel besinler
7 Geleceğin alternatif besinleri ve laboratuvar üretimi (yapay) besinler
8 Yeme işlevinin metabolik süreçleri
9 Yetersiz beslenmeye neden olan faktörler ve insan yaşam kalitesi üzerine etkileri
10 Aşırı beslenmeye (obeziteye) neden olan faktörler ve insan yaşam kalitesi üzerine etkileri
11 Gıda israfı ve atıkları
12 Endüstrileşme sürecinin gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme üzerine etkileri
13 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
14 Ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu