Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME İLKELERİ I 2+3 3,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Indrani KALKAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Indrani KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve sağlık ilişkisini yorumlayarak, besin ögeleri olarak gruplanan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri besinsel kaynak, çeşitli yaş gruplarındaki gereksinmeler ve metabolizma yönünden değerlendirebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Karbonhidratlar,Proteinler,Lipitler,Laboratuvarda çalışma prensipleri. Karbonhidrat, protein ve lipit uygulamaları.,Enerji metabolizması,Nükleik asitler, enzimler ve hormonlar,Su ve mineraller: Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır,Mineraller:İyot, Flor, Çinko, Manganez, Krom, Molibden, Kükürt, Selenyum, Kobalt,Vitaminler: Vitamin A,D,E,K,Vitaminler: Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Folik Asit,,Vitaminler: Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, Kolin, Karnitin, İnositol,,Vitamin ve minerallerin laboratuvar uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmesi 1, 2, 3 A
2.Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, proteinler, yağlar) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini ilişkilendirebilmesi 1, 2, 3 A
4.İçerik açısından besinleri ve günlük beslenmeyi değerlendirebilmesi 1, 2, 3, 4 A
5.Bireysel besin tüketimi ve fiziksel aktivite kaydı ile kendi beslenme durumunu saptayabilmesi 1, 2, 3, 4 A, C
3. Vitaminlerin, minerallerin ve suyun sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki Beslenme Kitabının ilgili bölümünün okunması
2 Karbonhidratlar Beslenme kitabının karbonhidratlar bölümünün okunması
3 Proteinler Beslenme kitabının proteinler bölümünün okunması
4 Lipitler Beslenme kitabının lipidler bölümünün okunması
5 Laboratuvarda çalışma prensipleri. Karbonhidrat, protein ve lipit uygulamaları. Yok
6 Enerji metabolizması Beslenme kitabının Enerji Metabolizması bölümünün okunması.
7 Nükleik asitler, enzimler ve hormonlar Beslenme kitabının nükleik asitler, enzimler ve hormonlar bölümlerinin okunması.
8 Su ve mineraller: Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır Beslenme kitabının su ve mineraller bölümlerinin okunması.
9 Mineraller:İyot, Flor, Çinko, Manganez, Krom, Molibden, Kükürt, Selenyum, Kobalt Beslenme kitabının ilgili sayfalarının okunması
10 Vitaminler: Vitamin A,D,E,K Beslenme kitabının ilgili sayfalarının okunması
11 Vitaminler: Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Folik Asit, Beslenme kitabının ilgili sayfalarının okunması
13 Vitaminler: Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, Kolin, Karnitin, İnositol, Beslenme kitabının ilgili sayfalarının okunması
14 Vitamin ve minerallerin laboratuvar uygulaması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Baysal A. Beslenme. 15. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2014. 2.Introduction to Human Nutrition.Gibney M, Lanham-New SA, Cassidy A, Vorster HH (Eds). Second edition, Wiley-Blackwell.2009. 3.Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause's Food & Nutrition Therapy. 12th edition, Elsevier, 2010. 4. Insel P, Ross D, McMahon K, Bernstein M. Nutrition. Jones and Bartlett Learning. Sixth ed. 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu