Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİNLERE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri besinlerin kaynakları ve içerikleri ile besin grupları, tüketimleri ve sağlıklı beslenme modelleri konularında değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin nedir? Temel besinlerin tarihçesi. Besin ve besin öğesi arasındaki fark.,Besinlerin kaynakları:hayvansal ve bitkisel kaynaklar,Besinlerin içerikleri:karbonhidratlar,Besinlerin içerikleri:proteinler,Besinlerin içerikleri:yağlar,Besinlerin içerikleri:vitaminler,Besinlerin içerikleri:mineraller ve su,Besin öğelerinin vücut çalışmasındaki işlevleri,Besin grupları ve sağlıklı beslenme modelleri,Süt grubu:süt, yoğurt, peynir,Et grubu:Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, kuru baklagiller,Ekmek grubu:Ekmek, bulgur, makarna, pirinç,Sebze-meyve grubu,Sağlıklı beslenme önerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besin kavramını açıklayıp, kaynaklarına göre sınıflandırabilmesini 1, 10, 2, 3 A, C
2.Besinleri işlevlerine göre sınıflandırıp, besin gruplarının önemini sorgulayabilmesini 1, 2, 3 A, C
3. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlıklı beslenme modellerini yorumlayabilmesini 1, 2, 3 A, C
4. Ülkemizdeki ve dünyadaki besin tüketim önerilerini 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin nedir? Temel besinlerin tarihçesi. Besin ve besin öğesi arasındaki fark. Önerilen kaynaklardan konuya hazırlanılması
2 Besinlerin kaynakları:hayvansal ve bitkisel kaynaklar 1. kaynak 2-6. sayfalar
3 Besinlerin içerikleri:karbonhidratlar 1 kaynak 6-8. sayfalar
4 Besinlerin içerikleri:proteinler 1 kaynak 8. sayfa
5 Besinlerin içerikleri:yağlar 1. kaynak 8.sayfa
6 Besinlerin içerikleri:vitaminler 1. kaynak 11. sayfa
7 Besinlerin içerikleri:mineraller ve su 1.kaynak 11.sayfa
8 Besin öğelerinin vücut çalışmasındaki işlevleri Levetin-Mc Mahon Plants and Society kitabı 160-169.sayfalar
9 Besin grupları ve sağlıklı beslenme modelleri Dünyadaki beslenme modellerinin incelenmesi http://www.eatright.org/ (American Academy of Nutrition and Dietetics) www.usda.gov (United States Department of Agriculture) http://www.hsph.harvard.edu/nutrition
10 Süt grubu:süt, yoğurt, peynir https://www.choosemyplate.gov/dairy
11 Et grubu:Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, kuru baklagiller https://www.choosemyplate.gov/protein-foods
12 Ekmek grubu:Ekmek, bulgur, makarna, pirinç https://www.choosemyplate.gov/grains
13 Sebze-meyve grubu https://www.choosemyplate.gov/vegetables, https://www.choosemyplate.gov/fruits
14 Sağlıklı beslenme önerileri http://www.eatright.org/resources/food/nutrition
Kaynaklar
Ders notları, Çeşitli makaleler
•Understanding Nutrition Eleanor Noss Whitney, Sharon Rady Rolfes, 13th edition. Wadsworth Publishing, 2012 •Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause's Food & Nutrition Therapy. 12th edition, Elsevier, 2010. •Levetin- Mc Mahon Plants and Society 2th edition McGraw Hill 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu