Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME VE GENETİK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin kapsamında, bireyin kalıtsal yapısının beslenme alışkanlıklarının belirlenmesindeki etkisinin açıklanması, genetik olarak yatkınlık taşıdığı hastalıklardan olabildiğince uzak kalması ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için beslenmenin önemini ve etkisini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları,Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki,Besin ögeleri ve gen ekspresyonu,Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler,Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre,Genler, diyet ve plazma lipidleri,Nutigenomik,Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı,Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi,Kanser nutrigenomikleri,Obesite genetiği,Epigenetik,Seminer; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilmesi 1, 10, 14, 8 A, C
2. Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri geliştirebilmesi 1, 10, 14, 8 A, B, C
3. Beslenmede genetik çeşitlilik-etnik farklılıkları karşılaştırabilmesi 1, 11, 14, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Besin ögeleri ve gen ekspresyonu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Vitamin metabolizması, genetik ve çevre Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Genler, diyet ve plazma lipidleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Nutigenomik Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Kanser nutrigenomikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Obesite genetiği Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Epigenetik Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Seminer Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
1) Ders notları 2) Ordovas JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and Dietetics,Vol.93,Karger, 2004.
İlgili dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu