Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANİK KİMYA 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri organik bileşiklerin sınıflandırılması, isimlendirmesi, reaksiyon tipleri, alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve türevleri, sterokimya ve optikçe aktiflik, alkoller, eterler ve tiyoller, aminler, aldehidler, ketonlar, karboksilik asitler, anhidridler, esterler ve amidler, polimerlerin yapı, özellik ve reaksiyonları konularında bilgilendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Organik kimyaya giriş, organik bileşiklerin sınıflandırılması,Organik kimyada kimyasal bağlar, karbonun yapısı, alkanlar,Sterokimya, organik moleküllerin üç boyutlu yapıları,Organik kimyada reaksiyon tipleri,Alkenler ve alkinler,Benzen ve türevleri,Asitlik bazlık,Organik bileşiklerin analiz yöntemleri,Alkoller, eterler ve tiyoller,Aminler, amidler,Aldehidler ve ketonlar,Karboksilik asitler,Karboksilik anhidridler, esterler,Polimerler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Organik bileşikleri tanımlayabilmesi 1, 10, 15, 2, 3, 4 A
2. Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilmesi 1, 10, 15, 2, 3, 4 A
3. Fonksiyonel grupları formüle edebilmesi 1, 10, 15, 2, 3, 4 A
4. Organik bileşiklerin reaksiyonlarını yorumlayabilmesi 1, 10, 15, 2, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Organik kimyaya giriş, organik bileşiklerin sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Organik kimyada kimyasal bağlar, karbonun yapısı, alkanlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Sterokimya, organik moleküllerin üç boyutlu yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Organik kimyada reaksiyon tipleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Alkenler ve alkinler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Benzen ve türevleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Asitlik bazlık Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Organik bileşiklerin analiz yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Alkoller, eterler ve tiyoller Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Aminler, amidler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Aldehidler ve ketonlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Karboksilik asitler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Karboksilik anhidridler, esterler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Polimerler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders Notları
•Solomons Organic Chemistry •Organik Kimya, Tahsin Uyar •Organik Kimya Problemleri ve Çözümleri, G.Okay, Y. Yıldırır •Organic Chemistry, Graham Solomons •Çeşitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler •http://www.organicworldwide.net/ •http://www.organic-chemistry.org/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 3 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu