Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME UYGULAMASI 0+30 7,5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bireylerin ve toplumun beslenme durumunun saptanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri ve eğitim verme konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon ve Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama ve değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplumun beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını saptayabilmesi. 14, 16, 5 C, F
2. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan direkt ve indirekt yöntemleri uygulaması. 14, 16, 5 C, F
3. Bireye ve topluma yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda eğitimler planlayabilmesi. 14, 16, 5 C, F
4. Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi tartışabilmesi. 14, 16, 5 C, F
5. Toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel eğitim materyalleri geliştirebilmesi. 14, 16, 5 C, F
6. Özel gruplar için beslenme eğitim programları/materyalleri geliştirebilmesi. 14, 16, 5 C, F
7. Grubun beslenme özelliklerini saptar ve beslenme sorunlarını çözümleyebilmesi. 14, 16, 5 C, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon ve Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
2 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
3 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
4 Uygulama ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
Kaynaklar
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B. Sağlık Projesi Genel Md. / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002. 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. 2006-2012. 3. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2014. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme Rehberi, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 204
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu