Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN KİMYASI VE BESİN ANALİZLERİ II 2+3 3,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere besinlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve fonksiyonlarını anlamalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin kalitesi ve etkileyen etmenler,Besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemleri,Besinlerde bulunan doğal pigmentler,Besinlerde bulunan tat ve koku ögeleri,Besin katkı maddeleri: gıda boyaları, koruyucu maddeler vb.,Fonksiyonel besinler: tanımı, pre ve probiyotikler,Bitkisel fonksiyonel besinler,Fonksiyonel besinler: genetiği değiştirilen besinler,Soya, mısır, buğdayın özellikleri ve fonksiyonları,Yumurta, süt ve süt ürünlerinin özellikleri ve fonksiyonları,Et ve ürünlerinin özellikleri ve fonksiyonları,Baklagillerin özellikleri ve fonksiyonları,Çay, kahve, kakao ve çikolatanın özellikleri ve fonksiyonları,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besinlerin yapısını, depolama, üretim, pişirme ve hazırlama süreçlerinde yapılarındaki değişimleri ve besin analiz yöntemlerini beslenme ile ilişkilendirebilmesi 1, 13 A, C
2.Üretimden tüketime besinlerde kimyasal değişimleri ve bu değişimlerin besin değerlerine etkilerini yorumlayabilmesi 1, 13 A, C
3.Besin kimyası dersinde edindiği bilgiler ile besinler ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmesi 1, 13 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin kalitesi ve etkileyen etmenler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan analiz yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besinlerde bulunan doğal pigmentler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besinlerde bulunan tat ve koku ögeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Besin katkı maddeleri: gıda boyaları, koruyucu maddeler vb. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Fonksiyonel besinler: tanımı, pre ve probiyotikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bitkisel fonksiyonel besinler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Fonksiyonel besinler: genetiği değiştirilen besinler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Soya, mısır, buğdayın özellikleri ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yumurta, süt ve süt ürünlerinin özellikleri ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Et ve ürünlerinin özellikleri ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Baklagillerin özellikleri ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çay, kahve, kakao ve çikolatanın özellikleri ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
•Ders notları
•Gıda Kimyası, Arsan Bilişli, 2012 ISBN: 0310181996. •Gıda Kimyası, Mehmet Demirci, Şubat 2012 6. Baskı ISBN: 975-97146-2-0. •Gıda Kimyası, İlbilge Saldamlı, Ankara 2004 ISBN: ISBN 9789756331163. •Çeşitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu