Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ 2+3 3,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerinin belirlenmesi, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, hazır/ticari formülalar ve özellikleri,tamamlayıcı beslenme, büyüme-gelişmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi,Gebelik döneminde beslenme,Emziklilik döneminde beslenme,Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Anne sütü (0-6 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler,Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Bebek, okul öncesi, okul dönemi ve çocukluk döneminde büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi ve izlenmesi,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul döneminde beslenme,Adolesan dönemde beslenme,Okul ve adolesan döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Bebeklik, çocukluk ve adolesan dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gebelik ve laktasyon dönemine ilişkin beslenme özelliklerini tanımlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
2. Gereksinimleri karşılayacak menüleri planlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
3. Bebek (0-1yaş) beslenmesinde anne sütünün önemini ve içeriğini açıklayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
4. Bebeklik (0-1 yaş) döneminde tamamlayıcı besin çeşitlerini, içeriklerini, başlanma zamanını ve tamamlayıcı beslenme uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunları değerlendirebilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
5. Çocukluk (okul öncesi ve okul) ve adolesan dönemine ilişkin beslenme özelliklerini yorumlayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
6. Büyüme ve gelişme özelliklerini açıklayabilmesi 1, 12, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gebelik döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Emziklilik döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Anne sütü (0-6 ay) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bebek, okul öncesi, okul dönemi ve çocukluk döneminde büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi ve izlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Okul öncesi dönemde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Okul döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Adolesan dönemde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Okul ve adolesan döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Bebeklik, çocukluk ve adolesan dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan K, Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and diet therapy 12th edition Elsevier, 2010. 2. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 3. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 4. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 5. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu