Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME ANTROPOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme,Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme,Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı,Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı,Türk mutfağı ve yemek kültürü,Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları,Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi,Hızlı, hazır yemek kültürü,Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarındaki değişimi etkileyen faktörlerin açıklanıp karşılaştırıması. 12
2. Yerel ve uluslararası çeşitli mutfakların yorumlanması 1, 10, 12, 2, 3 A, C
3. Kültürlere göre değişen beslenme alışkanlıklarının yorumlanıp sağlıkla ilişkilendirilmesi 1, 10, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
2 Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
3 Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
4 Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
5 Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
6 Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
7 Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
8 Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
9 Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
10 Türk mutfağı ve yemek kültürü İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
11 Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
12 Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
13 Hızlı, hazır yemek kültürü İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
14 Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi İlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
Kaynaklar
Ders notları
1.Beslenme Antropolojisi, Kutluay- Merdol T. ISBN: 978-975-832-242-8, Türkçe, 2012 2. Baysal A, Kutluay-Merdol T., Başoğlu S., Ciğerim N. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınları, 2005. 3.. Nutritional Anthropology Biocultural Perspectives on Food & Nutrition 2th edition Oxford University Press, 2013 4. Belge M. Tarih Boyunca Yemek kültürü, ISBN: 9789754708653 İletişim Yayınevi. 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu