Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlayacak eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari İşletmeler, özellikleri,Ticari İşletmelerde Organizasyon ve Mutfak Personeli,TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri I,TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri II,Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri I,Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri II,Ticari İşletmelerde Çorbalar ve Soslar,Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen I,Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen II,TBS’de HACCP Yaklaşımı –Checklistler,TBS’de Kalite Yönetim Sistemleri-ISO 22000 / PAS 220,Toplu Beslenme Sistemlerinde Maliyet Kontrolü,Projelerin Teslimi/Sunumu,Projelerin Teslimi/Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ticari işletmelerde toplu beslenme hizmetleri organize edebilmesi 1, 2 A
2. Yönetici diyetisyen olarak Hijyen/HACCP yönetim ve denetimi yapabilmesi 1, 2 A
3. Denetim için check-list’ler geliştirebilmesi 1, 2 A
4. Farklı kalite yönetim sistemlerini birbiriyle karşılaştırabilmesi 1, 2 A
5. Maliyet kontrolü yapabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari İşletmeler, özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Ticari İşletmelerde Organizasyon ve Mutfak Personeli Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Ticari İşletmelerde Çorbalar ve Soslar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 TBS’de HACCP Yaklaşımı –Checklistler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 TBS’de Kalite Yönetim Sistemleri-ISO 22000 / PAS 220 Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Toplu Beslenme Sistemlerinde Maliyet Kontrolü Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Projelerin Teslimi/Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Projelerin Teslimi/Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Fundamentals of Menu Planing. McVety P., Ware B.J., Ware C. L. John Wiley and Sons, Canada, 2009. 2. Study Guide to Accompany Management By Menu. Kotschevar L., Wıthrow D. Fourth edition. John Wiley and Sons, Canada, 2008. 3. Dağ A. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü. Mart 2006. 4. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifleri, Hatipoğlu Yayıncılık, Aralık 2016. 5. Kutluay Merdol T, Baysal A. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri, Hatipoğlu Yayıncılık. 6. Tayar M. Hijyen El Kitabı, 2014. 7. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi (TBS) Sağlıklı Yönetim Rehberi, Hatipoğlu Yayınları. 8. Toplu Beslenme Sistemleri I ve II derslerinin güncel ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu