Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 0+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülgün ERSOY, Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Doç.Dr. Indrani KALKAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve Diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ilebirlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Seminer konusunun belirlenmesi,Seminer konusunun belirlenmesi,Literatür araştırması,Literatür araştırması,Literatür araştırması,Literatür araştırması,Literatür araştırması,Veri analizi ve yorumlama,Sunum hazırlama,Seminer sunumlarının yapılması,Seminer sunumlarının yapılması,Seminer sunumlarının yapılması,Seminer sunumlarının yapılması,Eksik ve hataların düzeltilip sunumları teslim edilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatür taraması yapar. 1, 11, 14, 2, 8 D
Konuya ilişkin makaleleri özetler. 1, 11, 14, 2, 8 D
Araştırma amacını ve metodunu açıklar. 1, 11, 14, 2, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Seminer konusunun belirlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Seminer konusunun belirlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Literatür araştırması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Literatür araştırması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Literatür araştırması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Literatür araştırması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Literatür araştırması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Veri analizi ve yorumlama Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Sunum hazırlama Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Seminer sunumlarının yapılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Seminer sunumlarının yapılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Seminer sunumlarının yapılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Seminer sunumlarının yapılması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Eksik ve hataların düzeltilip sunumları teslim edilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Beslenme bilimleri ve diyetetik ile ilgili her türlü kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu