Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtımı ,Çocuk Gelişiminde Temel Kavramlar,Çocuk Gelişimi Kuramları,Çocuk Gelişimi Kuramları,Doğum öncesi gelişim, gelişimin biyolojik ve çevresel temelleri ,Bebeklik döneminde gelişim,Bebeklik döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde gelişimi (devamı),Erken çocukluk döneminde gelişim,Orta ve geç çocukluk döneminde gelişim,Orta ve geç çocukluk döneminde gelişim,Ergenlik döneminde gelişim,Ergenlik döneminde gelişim,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında temel kavram ve kuramları tartışır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Doğum öncesi gelişimi anlatır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Bebeklik dönemi gelişimini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Gelişimde çevrenin etkisini yorumlar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Çocukluk dönemiyle ilgili gelişimsel özellikleri açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Erken çocukluk dönemi gelişim evrelerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Erken çocukluk döneminde eğitimin önemini ifade eder. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Okul döneminde gelişimin evrelerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Ergenlik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Çocuk gelişiminde meslekler arası işbirliğinin önemini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Çocuk Gelişiminde Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Çocuk Gelişimi Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Çocuk Gelişimi Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Doğum öncesi gelişim, gelişimin biyolojik ve çevresel temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Bebeklik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Bebeklik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Erken çocukluk döneminde gelişimi (devamı) Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Erken çocukluk döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Orta ve geç çocukluk döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Orta ve geç çocukluk döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Ergenlik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Ergenlik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders Sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu