Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma Konusu ve Problemin Tanımlanması,Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması,Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve Güvenilirlik,Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun Hazırlanması,Veri Analizi I,Veri Analizi II,Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi,Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını tanımlayabilecektir. 1, 12, 18, 2 C
2.1.Birincil ve ikincil kaynaklardan veri toplama yöntemlerini uygular. 1, 12, 18 C
2.2.Veri analizi tekniklerini bir istatistik paket programı ortamında uygular ve analitik bulgulara ulaşır. 1, 12, 15, 18, 2 C
2.3.Veri analizi bulgularını yorumlar ve araştırma hipotezleri doğrultusunda gerekli test ve nihai karar süreçlerini gerçekleştirir. 1, 12, 18, 8 C
3.1.Bilimsel bir metnin yazımına ilişkin biçim ve içerik kurallarını uygular. 1, 14, 18, 2 C
1.1. Bilimsel bir araştırmanın amaçlarını tanımlar. 1, 12, 18, 2 B
1.2. Bilimsel araştırma sürecinin evrelerini açıklar. 1, 12, 18 C
1.3. Araştırma teknikleriyle ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18 C
2. Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma uygulayabilecek ve bulguların analizini gerçekleştirebilecektir. 1, 12, 18, 2 C
3. Araştırma raporunu düzenleyebilecektir. 1, 18, 2 C
3.2. (3.1.) deki becerisini kullanarak, bilimsel araştırma raporunu yazılı ve sözlü olarak sunar. 1, 14, 18, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Araştırma Konusu ve Problemin Tanımlanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve Güvenilirlik Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun Hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Veri Analizi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Veri Analizi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri, power point sunumları
-K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. -O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu