Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME BİLİMİNİN TEMELLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin beslenme ile ilgili temel konulardaki kelime hazinelerini genişletmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme ve sağlık (health and nutrition),Karbonhidratlar (carbohydrates),Protein ve amino asitler (proteins and amino acids),Lipitler ve yağ asitleri (fats and faty acids),Enerji metabolizması (energy requırements),Enzimler (Digestive juices),Su (Water),Mineraller (Minerals: Sodium, Potassium),Mineraller (Minerals: Iron, Iodine),Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: A,D),Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: E,K),Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins tiamin, riboflavin ),.Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins vitamin B12, folik asit ),Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins: vitamin C; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A, C
3.Yetersiz ve dengesiz beslenmenin olumsuz sonuçlarını ayırt edebilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A, C
2.Esansiyel besin öğelerinin vücut çalışmasındaki işlevlerini açıklayabilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme ve sağlık (health and nutrition) 3. kaynak 5-7.sayfalar
2 Karbonhidratlar (carbohydrates) 1.kaynak 76-85.sayfalar
3 Protein ve amino asitler (proteins and amino acids) 1. kaynak 49-65.sayfalar
4 Lipitler ve yağ asitleri (fats and faty acids) 1.kaynak 86-92.sayfalar
5 Enerji metabolizması (energy requırements) 1. kaynak 31-49.sayfalar
6 Enzimler (Digestive juices) 51-60.sayfalar
7 Su (Water) 3.kaynak 109-110.sayfalar
8 Mineraller (Minerals: Sodium, Potassium) 3. kaynak 114-116.sayfalar
9 Mineraller (Minerals: Iron, Iodine) 3.kaynak 127-135 ve 138-142. sayfalar
10 Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: A,D) 3. kaynak 161-176.sayfalar
11 Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: E,K) 3.kaynak 176-191.sayfalar
12 Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins tiamin, riboflavin ) 193-216.sayfalar
13 .Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins vitamin B12, folik asit ) 3.kaynak 217- 229.sayfalar
14 Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins: vitamin C 3.kaynak 237-246.sayfalar
Kaynaklar
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1.Introduction to Human Nutrition.Gibney M, Lanham-New SA, Cassidy A, Vorster HH (Eds). Second edition, Wiley-Blackwell.2009 2.Krause's Food & Nutrition Therapy. Mahan, L.K., Stump, S.E. 12th edition, Elsevier, 2010. 3. Baysal A. Beslenme, 15.baskı, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu