Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESLENME BİYOKİMYASI I 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, karbonhidratlar, lipidler, proteinler, aminoasitler, enzimler, vitaminler, inorganik besin öğelerinin kimyasal yapıları ve fonksiyonları, su ve elektrolit dengesi, hormonlar ve vitaminlerin yapıları ve fonksiyonları konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme Biyokimyasına Giriş,Beslenme Biyokimyasının Esasları,Metabolizma; katabolik ve anabolik yollar; regülasyon,Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon,Karbonhidratların yapıları,Lipidlerin yapıları,Amino asitler, peptidler ve proteinlerin yapıları,Nükleik asitler, DNA ve RNA yapıları ve fonksiyonları,Enerji açısından biyomoleküllerin değerlendirilmesi,Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılması,Hormonların biyokimyasal fonksiyonları,Vitaminlerin biyokimyasal fonksiyonları,Minerallerin biyokimyasal fonksiyonları ve su ve elektrolit dengesi,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Beslenme biyokimyası temel konularını güncel bilgilere dayalı değerlendirebilmesi 1, 10, 14, 3 A, C
2.Biyomoleküllerin yapılarını dikkate alarak metabolik reaksiyonlardaki rollerini çözümleyebilmesi ve metabolizmayı insan beslenmesi ile ilişkilendirebilmesi 1, 10, 14, 3 A, C
3.Metabolizma ve beslenme arasındaki ilişkiyi son teknolojileri kullanarak bilgisayar destekli yapılandırabilmesi 1, 10, 14, 3 A, C
4.Beslenme biyokimyasında edindiği bilgiler ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi kurabilmesi 1, 10, 14, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme Biyokimyasına Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme Biyokimyasının Esasları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Metabolizma; katabolik ve anabolik yollar; regülasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Karbonhidratların yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Lipidlerin yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Amino asitler, peptidler ve proteinlerin yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Nükleik asitler, DNA ve RNA yapıları ve fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Enerji açısından biyomoleküllerin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Hormonların biyokimyasal fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Vitaminlerin biyokimyasal fonksiyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Minerallerin biyokimyasal fonksiyonları ve su ve elektrolit dengesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Beslenme Biyokimyası - Meral Aksoy, Hatipoğlu Yayıncılık, 4. baskı 2014 2. Lippincott Biyokimya 5. Baskı Türkçe, Çev.Editörü Prof. Dr. Engin Ulukaya, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 6 3 18
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu