Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN KİMYASI VE BESİN ANALİZLERİ I 2+3 3,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Nihal BÜYÜKUSLU, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere besinlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve fonksiyonlarını anlamalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin kimyasına giriş,Suyun besinlerdeki önemi,Besinlerde karbohidratlar,Besinlerde lipidler,Besinlerde amino asitler, peptidler ve proteinler,Besinlerde enzimler,Besinlerde mineraller,Besinlerde vitaminler,Oksidasyon ve besinlerdeki etkileri,Alkoller ve fermentasyon,Alkaloidler,Besin kimyasında kullanılan deneysel tayin yöntemleri,Endüstriyel besin analiz yöntemleri,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besinlerin yapısını, depolama, üretim, pişirme ve hazırlama süreçlerinde yapılarındaki değişimleri ve besin analiz yöntemlerini beslenme ile ilişkilendirebilmesi 1, 13, 3 A, C
2.Üretimden tüketime besinlerde kimyasal değişimleri ve bu değişimlerin besin değerlerine etkilerini yorumlayabilmesi 1, 13 A, C
3.Besin kimyası dersinde edindiği bilgiler ile besinler ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmesi 1, 13 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin kimyasına giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Suyun besinlerdeki önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besinlerde karbohidratlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besinlerde lipidler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Besinlerde amino asitler, peptidler ve proteinler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Besinlerde enzimler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Besinlerde mineraller Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Besinlerde vitaminler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Oksidasyon ve besinlerdeki etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Alkoller ve fermentasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Alkaloidler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Besin kimyasında kullanılan deneysel tayin yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Endüstriyel besin analiz yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
-Gıda Kimyası, Arsan Bilişli, 2012 ISBN: 0310181996. -Gıda Kimyası, Mehmet Demirci, Şubat 2012 6. Baskı ISBN: 975-97146-2-0. -Gıda Kimyası, İlbilge Saldamlı, Ankara 2004 ISBN: ISBN 9789756331163. -Çeşitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu