Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI 0+28 7 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri pratik ve teorik olarak mesleğe hazırlayabilmek, teorik derslerde kazanılan bilginin çocuk poliklinik ve kliniklerinde pratiğe aktarılması, hasta dosyalarındaki bilgilere göre uygun beslenme tedavisi planlanmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama- Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuklarda görülen akut ve kronik hastalıkları, nedenlerini, laboratuvar ve klinik bulgularını değerlendirebilmesi 14, 18 A, C
2. Hastalıkların klinik bulgularını ayırt edip laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilmesi 14, 18 A, C
3. Sağlam ve hasta çocuk izleminde kullanılan yöntemleri ve diyet uygulamalarını düzenleyebilmesi 14, 18 A, C
4. Hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularını esas alarak, günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini planlaması 14, 18 A, C
5. Diyet konusunda çocuğa ve aileye bilgilendirici eğitim verebilmesi 14, 18 A, C
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması İlgili kaynaklardan genel tarama Uygulama defterinin 1., 2. ve 3. sayfalarının çalışılması
2 Uygulama Uygulama defterinin 4., 5. ve 6. sayfalarının çalışılması
3 Uygulama Uygulama defterinin 7. ve 8. sayfalarının çalışılması
4 Uygulama Uygulama defterinin 9. ve 10. sayfalarının çalışılması
5 Uygulama Uygulama defterinin 11. ve 12. sayfalarının çalışılması
6 Uygulama Uygulama defterinin 13. ve 14. sayfalarının çalışılması
7 Uygulama- Değerlendirme Uygulama defterinin 15. ve 16. sayfalarının çalışılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 2. Shaw V.Lawson M. Clinical Pediatric Dietetics Second Edition Blacwell Sciences Ltd.-2001. 3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Hatipoğlu Yayınları 2000. 4. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010. 5. Pediatric Nutrition in Practice. Eds:Koletzko B. Nestle Nutrition Enstitutes. Karger, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 204
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu