Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENTERAL PARENTERAL BESLENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Enteral - parenteral beslenme ilkelerini, hastalıklarda uygulanmasını, kullanılan ürünleri, bileşimlerini özetleyip hastanın, beslenme durumunu değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi,Besin desteklerinin özellikleri, içerikleri ve kullanılmasını gerektiren durumların belirlenmesi,Enteral beslenme ve tarihçesinin tanımlanması,Enteral beslenme endikasyonlarının belirlenmesi,Enteral beslenme yolları tanımlanması,Enteral beslenme kontraendikasyonları değerlendirilmesi,Enteral beslenme ürünleri ve özelliklerinin ayırt edilmesi,Enteral beslenmede ürün seçimi ve ürünlerin sınıflandırılması,Parenteral beslenme ve tarihçesinin tanımlanması,Parenteral beslenme endikasyonlarının belirlenmesi,Parenteral beslenme yollarının tanımlanması,Parenteral beslenme kontraendikasyonlarının değerlendirilmesi,Parenteral beslenme ürünleri ve özelliklerinin ayırt edilmesi,Parenteral beslenmede ürün seçimi ve ürünlerin sınıflandırılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hastanın beslenme durumunu ve gereksinimlerini değerlendirebilmesi. 1, 18, 2, 3 A, C
2. Enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini açıklayabilmesi. 1, 18, 2, 3 A, C
3. Enteral ve parenteral beslenme endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını örneklendirebilmesi. 1, 18, 2, 3 A, C
4. Enteral ve parenteral beslenme ürünlerini önerebilmesi ve özelliklerini açıklayabilmesi. 1, 18, 2, 3 A, C
5. İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirebilmesi. 1, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
2 Besin desteklerinin özellikleri, içerikleri ve kullanılmasını gerektiren durumların belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
3 Enteral beslenme ve tarihçesinin tanımlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
4 Enteral beslenme endikasyonlarının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
5 Enteral beslenme yolları tanımlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
6 Enteral beslenme kontraendikasyonları değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
7 Enteral beslenme ürünleri ve özelliklerinin ayırt edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
8 Enteral beslenmede ürün seçimi ve ürünlerin sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
9 Parenteral beslenme ve tarihçesinin tanımlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
10 Parenteral beslenme endikasyonlarının belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
11 Parenteral beslenme yollarının tanımlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
12 Parenteral beslenme kontraendikasyonlarının değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
13 Parenteral beslenme ürünleri ve özelliklerinin ayırt edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
14 Parenteral beslenmede ürün seçimi ve ürünlerin sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması.
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Nutrisyonda Güncel Konular. Erdem NZ., Gümüşel S. Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011. 2. Klinik nutrisyon: temel kavramlar. Simon P. Allison - Peter Fürst - Remy Meier - Marek Pertkiewicz - Peter Soeters. Çeviri: Korfalı G.,2006. 3. Nütrisyon ve gastrointestinal hastalık. Mark H. DeLegge. Çeviri Editörü: Koray Topgül, Zafer Malazgirt . Nobel tıp kitabevi, İstanbul, 2011. 4. Dietitian's Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition. Skipper A., Jones & Bartlett Publishers, 3rd edition, 2011. 5. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) (www.kepan.org.tr) 6. The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) (www.espen.org) 7. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) (www.nutritioncare.org)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu