Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN TEKNOLOJİSİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı besinlerle ilgili düzenlemeler ve uygulamaları dikkate alarak üretim proseslerini kalite, güvenlik ve pazarlama açısından yeterli bilgiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin teknolojisinin tanımı ve tarihçesi,Teknolojik işlemlerin besinlerin kalitesine genel etkileri,Süt ve süt ürünleri teknolojisi,Süt ve süt ürünleri teknolojisi,Tahıl teknolojisi,Et ve et ürünleri teknolojisi,Et ve et ürünleri teknolojisi,Meyve sebze işleme teknolojisi,Besinlerin tuz ve baharat ile saklanması,Besinlerin radyasyon ile işlenmesi,Besinleri dondurarak saklama,Fermentasyon ve besinler,Gıda pazarlama,Türkiye'de gıda endüstrisine genel bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Teknolojik işlemlerin besinler üzerine olan etkisini değerlendirebilmesi 1, 12, 14, 2, 3, 8 A, C
2. Besinleri işleme yöntemlerini örneklendirebilmesi 1, 12, 14, 2, 3, 8 A, C
3. Besinleri saklama yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 12, 14, 2, 3, 8 A, C
4. İşlenmiş besinlerin sağlığa etkilerini tatışabilmesi 1, 12, 14, 2, 3, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin teknolojisinin tanımı ve tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Teknolojik işlemlerin besinlerin kalitesine genel etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Süt ve süt ürünleri teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Süt ve süt ürünleri teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Tahıl teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Et ve et ürünleri teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Et ve et ürünleri teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Meyve sebze işleme teknolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Besinlerin tuz ve baharat ile saklanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Besinlerin radyasyon ile işlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Besinleri dondurarak saklama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Fermentasyon ve besinler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Gıda pazarlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Türkiye'de gıda endüstrisine genel bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Bulduk S. Gıda Teknolojisi. Detay Yayıncılık, 2007. 2. Bilişli A. Gıda Teknolojisi. SİDAS, 2012. 3. Altan,A., 2003, Özel Gıdalar Teknolojisi, Çukurova Üni. Yayınları, Adana. 4. Prof. Dr. Necati Akbulut ve Doç. Dr Cem Karagözlü. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Sidas Yayıncılık, İzmir, 2011. 5. Konu ile ilgili bilimsel makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 1 14 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu