Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BESLENME ERİŞKİN UYGULAMASI 0+28 7 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, yetişkin hastanelerinde ve klinik hizmet veren diyetisyenlerle hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmesini, hasta dosyası okuması, analiz etmesi ve hastanın klinik laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlayıp uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama, Uygulamanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yetişkin hasta diyetisyenliği konusunda bilgi ve beceri kazanabilmesi 14, 18, 20 A, F
2. Yetişkin hasta diyetisyenliği konusunda uygulamaları gözlemleyebilmesi 14, 18, 20 A, F
3. Poliklinikte ve klinikte hasta izleminde kullanılan yöntemleri uygulayabilmesi 14, 18, 20 A, F
4. Hasta dosyası okuyarak, dosyadaki bilgileri analiz edebilmesi ve hastanın beslenme anamnezi, klinik ve laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisini planlayabilmesi 14, 18, 20 A, F
5. Beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlayabilmesi ve çözüm getirebilmesini 14, 18, 20 A, F
6. Yetişkin hastalıkları ile ilgili bilgiye ulaşabilmesi, analiz edebilmesi ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanabilmesini 14, 18, 20 A, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 20: Bakım Planı
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Uygulama, Uygulamanın değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan LK, Stump SE. Krause's Food & Nutrition Therapy.Elseiver, 2008. 2. Baysal A ve ark. Diyet El Kitabı, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara, 2011. 3. Konu ile ilgili güncel akademik dergi ve kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 6 2 12
Rehberli Problem Çözme 6 32 192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu